Educatieve reizen

 

Weet jij waar "Week Without Walls" of simpelweg WWW voor staat? Wel, Week Without Walls staat voor alle educatieve- of schoolreizen die Ying Ying Travel organiseert voor Vlaamse en Nederlandse scholieren van 12 tot 18 jaar

Week without Walls is een project waarmee wij een lans breken voor Vlaamse en Nederlandse jongeren. Wij geven de scholier de kans om het land China, de fascinerende cultuur, de eeuwenoude geschiedenis en de leefwereld van de Chinese leeftijdsgenoot te ontdekken. Tijdens onze educatieve reizen leren beide culturen elkaar beter begrijpen en dit vanuit het perspectief van de ander. Vanzelfsprekend is dit niet, maar zeker ook niet onmogelijk. Een vreemde cultuur van zeer nabij ervaren, helpt mensen eveneens een beter beeld te vormen van wie ze zelf zijn.

In onze op maat gemaakte programma's worden naast de lokale bezienswaardigheden allerlei interactieve activiteiten opgenomen: samen sporten, musiceren en gezamenlijke lessen.

In de 21ste eeuw speelt China een hoofdrol op het mondiale en economische toneel. Om goed te kunnen functioneren in een geglobaliseerde wereld is het belangrijk dat mensen vlot en flexibel met vreemde culturen om kunnen gaan.

Interculturele vaardigheden zijn dan ook onontbeerlijk. De ervaringen die jonge mensen tijdens onze reizen opdoen, openen deuren op weg naar een succesvolle toekomst.

 Week Without Walls !!

een week zonder de muren van het vertrouwde klaslokaal

een leven lang zonder muren tussen mensen van een vreemde cultuur

Heb je als leerkracht of schooldirectie interesse in dat waar Week Without Walls voor staat, geef ons dan een seintje. Wij komen graag een keer naar u om dit unieke project grondig toe te lichten in een persoonlijk gesprek.

Scholieren vertrekken niet zomaar naar "het Land van het Midden"! Studenten dienen grondig voorbereid te zijn en Ying Ying Travel biedt u daarbij alle mogelijke ondersteuning. In onderling overleg kunnen in de loop van het schooljaar voordrachten, lessen, workshops, dia- of filmreportages ingepland worden rond bepaalde thema's zoals bijvoorbeeld:  de Chinese taal, de keuken, cultuur en geschiedenis, gewoonten en gebruiken, ... noem het maar op. Het geheel wordt volledig op maat en in samenspraak met de betrokken leerkrachten samengesteld.

Ying Ying Travel maakt er graag mooi werk van en brengt u in contact met één of meerdere Chinese scholen. De kans op een blijvende vriendschapsband tussen de westerse en de Chinese onderwijsinstelling is zeker niet onbestaande!

WWW staat garant voor een betere culturele bewustwording !